မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်

ခေတ်အဆက်ဆက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ဒုတိယ ပါမောက္ခချူပ် များ

စဉ်အမည်ဘွဲ့မှထိ
ဒေါက်တာစောဝါးလားB.Sc, BVMS(Edin), MRCVS၁၂-၁-၈၉၈-၁-၉၀
ဒေါက်တာမောင်မောင်စB.Sc,(Vet), M.Phil(London)၉-၁-၉၀၁၉၉၁
ဒေါက်တာတင်ထွေးB.V.S, Dip.VSM(Edin), MVS(Melb)၆-၁-၉၉၁၅-၇-၀၃
ဒေါက်တာစောပလယ်စောB.V.S, Ph.D(UPM)၁-၉-၉၆၂-၁၁-၉၉
ဒေါက်တာထွန်းစိန်B.V.S, M.Agri (Queensland))၂၉-၇-၉၉၁-၅-၀၂
ဒေါက်တာမောင်မောင်စံB.V.S, M.V.Sc (Queensland)၁၄-၆-၀၂၅-၁၂-၀၄
ဒေါက်တာအောင်သန်းB.V.S, Dip.Agri.Sc (Lincoln),M.Sc(Yzn)၁-၈-၀၃၂၇-၆-၀၄
ဒေါက်တာနီနီမော်B.V.S,M.Phil(NZ)၂၅-၆-၀၄၇-၁-၀၇
ဒေါက်တာခင်မမB.V.S, DVCS(Massey), M.V.Sc၁၅-၁၀-၀၄၂၂-၉-၀၈
၁၀ဒေါက်တာမြင့်သိန်းB.V.S, M.Phil, M.V.Sc, Ph.D(UPM)၁၇-၂-၀၅၂-၂-၀၃
၁၁ဒေါက်တာတင်တင်မြိုင်B.V.S, M.Phil, M.V.Sc, Ph.D(UPM)၈-၉-၀၆၁၂-၄-၁၂
၁၂ဒေါက်တာတင်ငွေB.V.S, M. Agr (Hokkaido) Ph.D(Hokkaido)၂၂-၁၀-၀၉၂၉-၄-၁၀
၁၃ဒေါက်တာသန်းကျော်B.V.S, Dip. Agri.Sc, M.Agri .St, Ph.D၂၈-၅-၁၀၅-၇-၁၁
၁၄ဒေါက်တာနွဲ့နွဲ့ထင်B.V.S, M.Phil, M.V.Sc, Ph.D(UPM)၁၅-၃-၁၁၂၄-၂-၁၃
၁၅ဒေါက်တာမာမာဝင်းB.V.S, M.Phil, M.Agr(Ryukyus), Ph.D(Kagoshima)၁၂-၄-၁၂၂၂-၁၀-၁၃
၁၆ဒေါက်တာဝင်းမြင့်သိန်းB.V.S၂၈-၂-၁၃၂၇-၃-၁၃
၁၇ဒေါက်တာအုန်းကျော်B.V.S၈-၅-၁၃၁၉-၉-၁၄
၁၈ဒေါက်တာရဲထွဋ်အောင်B.V.S, M.Phil, M.V.Sc, Ph.D(Hannover)၁၇-၁-၁၄ယနေ့အထိ
၁၉ဒေါက်တာမြင့်လွင်B.V.S၉-၄-၁၄၉-၁၂-၂၀၁၈
၂၀ဒေါက်တာစောပိုပိုB.V.Sc,M.V.Sc,Ph.D(UPM)၇-၉-၁၈ယနေ့အထိ