မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်

ခေတ်အဆက်ဆက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ဌာနမှူး(စီမံ) များ

စဉ်အမည်ဘွဲ့မှထိ
ဒေါက်တာမောင်မောင်စB.Sc,(Vet), M.Phil(London)၂၄-၆-၈၈၉-၁-၉၀
ဒေါက်တာရှာဘန်း (ခ) ဒေါက်တာမျိုးသန့်B.V.S,Dip.Sc Ph.D၅-၈-၉၃၉-၁၁-၉၃
ဒေါက်တာအောင်ကျော်လင်းB.V.S၄-၇-၉၆၂၀-၁၀-၉၇
ဒေါက်တာထွန်းစိန်B.V.S, M.Agri (Queensland)၁၁-၉-၉၈၂၈-၇-၉၉
ဒေါက်တာစောဘာဘလုB.V.S, M.Phil(Edin)၂၇-၇-၀၀၁၄-၅-၀၅
ဦးမောင်မောင်ကျော်B.A, Dip Ed၁၅-၁-၀၅၈-၅-၁၁
ဒေါ်ခင်လှဲ့B.Ecom(MS)၉-၅-၁၁၃-၂-၁၃
ဒေါက်တာရီရီသင်းB.V.S၂၆-၄-၁၃ယနေ့အထိ